ЈН_9-2019-Ђаћке екскурзије

Jавне набавка број 9/2019

Ђачке екскурзије

11.03.2019.

pdffile 8 Одлука о обустави поступка

 

26.02.2019.

Одговор на питање заинтересованог лица

Обавештење о продужењу рока

Измењена конкурсна документација

 

18.02.2019.

pdffile 8 Позив за подношење понуде

pdffile 8 Конкурсна документација