ЈН_14-2019-Набавка прехрамбених производа

Jавне набавка број 14/2019

Набавка прехрамбених производа


Обавештење о закљученом уговору (10.04.2019.године):     

pdffile 8 партија 1     pdffile 8 партија 2     pdffile 8 партија 3

pdffile 8 партија 4     pdffile 8 партија 5     pdffile 8 партија 6


 

pdffile 8Измена одлуке о додели уговора - партија 5 (14.03.2019. године)

 

Одлуке о закљученом уговора (11.03.2019.године):     

pdffile 8 партија 1     pdffile 8 партија 2     pdffile 8 партија 3

pdffile 8 партија 4     pdffile 8 партија 5     pdffile 8 партија 6


pdffile 8 Одговор на питање заинтересованог лица

pdffile 8 Измењена конкурсна документација 

pdffile 8 Позив за подношење понуде

pdffile 8 Конкурсна документација