ЈН_2-2018 - набавка огревног материјала

Jавне набавка број 2/2018

 набавка огревног материјала (угаљ и огревно дрво)

pdffile 8 Одлука о додели уговора

pdffile 8 Записник о отварању понуда

pdffile 8 Одговор на постављено питање

pdffile 8 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

pdffile 8 Измењена конкурсна документација

pdffile 8 Позив за подношење понуде

pdffile 8 Конкурсна документација