• prijem_prvaka (20).JPG
 • prijem_prvaka (24).JPG
 • prijem_prvaka (25).JPG
 • prijem_prvaka (26).JPG
 • prijem_prvaka (30).JPG
 • prijem_prvaka (36).JPG
 • prijem_prvaka (40).JPG
 • prijem_prvaka (43).JPG
 • prijem_prvaka (51).JPG
 • prijem_prvaka (63).JPG
 • prijem_prvaka (68).JPG
 • prijem_prvaka (71).JPG
 • prijem_prvaka (72).JPG
 • prijem_prvaka (73).JPG
 • prijem_prvaka (74).JPG

МАТЕМАТИКА

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ЗА УЧЕНИКЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

PDF-Збирка задатака из математике-за такмичење 2018-19 у Сурдулици

DOC-Збирка задатака из математике-за такмичење 2018-19 у Сурдулици

PDF-Оверен Правилник такмичења из опстеобразовних предмета

Календар такмичења за школску 2018-19. годину

Задаци из 2017/18.


ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ, ФОРМУЛЕ, НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Материјал са претходних такмичења

Збирка задатака за такмичење ученика 2017/2018. године 

I разред

Увод у геометрију, аксиоме и основни геометријски појмови

Теореме о троуглу (односи страница и углова троугла)

Значајне тачке троугла

II разред

Степен-корен-комплексни бројеви

Таблице вредности тригонометријских ф-ја

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- прехрамбени техничари

Квадратне ј-не, квадратна ф-ја и квадратне неједначине

III разред

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- пољопривредни и ветеринарски техничари

Тригонометрија - задаци за вежбање

Низови - задаци за вежбање

 

IV разред

Таблице извода функција

Теореме о изводу (правила диференцирања)

Испитивање тока и цртање графика ф-је, задаци за вежбање