• poseta minista 17.jpg
 • poseta ministra 1.jpg
 • Poseta ministra 19.jpg
 • Poseta_ministra (2).jpg
 • Poseta_ministra (3).jpg
 • Poseta_ministra (4).jpg
 • Poseta_ministra (5).jpg
 • Poseta_ministra (7).jpg
 • Poseta_ministra (9).jpg
 • Poseta_ministra (11a).jpg
 • Poseta_ministra (12).jpg
 • Poseta_ministra 15.jpg

МАТЕМАТИКА

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ЗА УЧЕНИКЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

PDF-Збирка задатака из математике-за такмичење 2018-19 у Сурдулици

DOC-Збирка задатака из математике-за такмичење 2018-19 у Сурдулици

PDF-Оверен Правилник такмичења из опстеобразовних предмета

Календар такмичења за школску 2018-19. годину

Задаци из 2017/18.


ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ, ФОРМУЛЕ, НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Материјал са претходних такмичења

Збирка задатака за такмичење ученика 2017/2018. године 

I разред

Увод у геометрију, аксиоме и основни геометријски појмови

Теореме о троуглу (односи страница и углова троугла)

Значајне тачке троугла

II разред

Степен-корен-комплексни бројеви

Таблице вредности тригонометријских ф-ја

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- прехрамбени техничари

Квадратне ј-не, квадратна ф-ја и квадратне неједначине

III разред

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- пољопривредни и ветеринарски техничари

Тригонометрија - задаци за вежбање

Низови - задаци за вежбање

 

IV разред

Таблице извода функција

Теореме о изводу (правила диференцирања)

Испитивање тока и цртање графика ф-је, задаци за вежбање