Распоред часова за школску 2020/2021.годину

Ажурирано 14.09.2020.

Исправка у распореду за I-1 

(предмет педологија је у истом термину али со то теорисјки часови. Промењена је и учионица за 7. час петком)

 

 03.09.2020.

Измене у распореду за IV-3 за понедељак. Остало није мењано.

Распоред часова по одељењима (садржи време и место одржавања, назив преедмета, име професора ...):

сва одељења

или појединачно (прилагођено за штампу)

I-1, I-2I-4, I-5,                   II-1, II-2, II-3, II-4, II-5,

III-1, III-2, III-3, III-4, III-5,              IV-1, IV-2, IV-3.

Дневни распоред часова по наставницима

Недељни распоред за наставнике

Табеларни преглед недељног распореда за сва одељења

Распоред одељења и наставника по просторијама

 

Распоред дежурства наставника - распоред за уторак.

Распоред дежурства наставника - распоред за среду.

 Распоред дежурства наставника - распоред за четвртак.

Распоред дежурства наставника - распоред за петак.