Документа

Овде можете прочитати/преузети законе, правилнике и друга општа и интерна документа.

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ И ОСТАЛА РЕПУБЛИЧКА ДОКУМЕНТА

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњeм образовању

Правилник о оцењивању ученика

_________________________________

 

ИНТЕРНА ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

Статут школе

Правилник о правима и обавезама ученика

Календар рада за школку 2017/2018 годину