• prijem_prvaka (20).JPG
 • prijem_prvaka (24).JPG
 • prijem_prvaka (25).JPG
 • prijem_prvaka (26).JPG
 • prijem_prvaka (30).JPG
 • prijem_prvaka (36).JPG
 • prijem_prvaka (40).JPG
 • prijem_prvaka (43).JPG
 • prijem_prvaka (51).JPG
 • prijem_prvaka (63).JPG
 • prijem_prvaka (68).JPG
 • prijem_prvaka (71).JPG
 • prijem_prvaka (72).JPG
 • prijem_prvaka (73).JPG
 • prijem_prvaka (74).JPG

Документа

Овде можете прочитати/преузети законе, правилнике и друга општа и интерна документа.

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ И ОСТАЛА РЕПУБЛИЧКА ДОКУМЕНТА

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњeм образовању

Правилник о оцењивању ученика

_________________________________

 

ИНТЕРНА ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

Статут школе

Правилник о правима и обавезама ученика

Календар рада за школку 2017/2018 годину