• Plakat_2019_1.jpg
  • Plakat_2019_2.jpg
  • Plakat_2019_3.jpg
  • Plakat_2019_4.jpg
  • Plakat_2019_5.jpg
  • Plakat_2019_6.jpg
  • Plakat_2019_7.jpg
  • Plakat_2019_8.jpg

Документа

Овде можете прочитати/преузети законе, правилнике и друга општа и интерна документа.

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ И ОСТАЛА РЕПУБЛИЧКА ДОКУМЕНТА

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњeм образовању

Правилник о оцењивању ученика

_________________________________

 

ИНТЕРНА ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

Статут школе

Правилник о правима и обавезама ученика

Календар рада за школку 2017/2018 годину