Смештај ученика у дом за школску 2018/19.годину

 

СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА

Право на смештај у дом имају редовни ученици школе чије место пребивалишта није у седишту дома ученика.

Пријем у дом, као и критеријуме за смештај ученика прецизиран је конкурсом.

Погледајте

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

 

 Обавештење

  1. Коначна ранг листа примљених ученика (прва расподела) биће објављена на огласној табли школе и на овом месту 24.08.2018. године.
  2. Потписивање уговора за ученике првог разреда биће 31.08.2018. године у дому ученика у периоду од 08,00 до 14,00 часова.
  3. Усељење у дом  је 02.09.2018. године у периоду од 10,00 до 14,00 часова.
  4. Потписивање уговора за ученике осталих разреда и усељење  у дом је 02.09.2018. године у периоду од 15,00 до 19,00 часова.

Приликом усељења са собом понети:

  • лекарско уверење не старије од 15 дана,
  • доказ о уплати за септембар 2018. године (ученици првог разреда примерак уплатнице добиће приликом потписивања уговора).

Уговор потписују родитељи или старатељи (старатељи морају доставити доказ о старатељству).

Примерак уплатнице за ученике другог, трећег и четвртог разреда можете погледати овде.

 

24.08.2018. ГОДИНЕ - КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТАЕ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА:

МУШКИ КАНДИДАТИ

ЖЕНСКИ КАНДИДАТИ

Објављене 24.08.2018. године

 

17.07.2018. ГОДИНЕ - ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА:

МУШКИ КАНДИДАТИ

ЖЕНСКИ КАНДИДАТИ

 објављене 17.7.2018.