Смештај ученика у дом за школску 2017/18.годину

 

СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА

Право на смештај у дом имају редовни ученици школе чије место пребивалишта није у седишту дома ученика.

Пријем у дом, као и критеријуме за смештај ученика прецизиран је конкурсом.

Погледајте конкурс за смештај у дом

 

25. август 2017.ГОДИНЕ - ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТАЕ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА:

МУШКИ КАНДИДАТИ

ЖЕНСКИ КАНДИДАТИ

 

 

 

17. јул 2017.ГОДИНЕ - ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТАЕ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА:

 

МУШКИ КАНДИДАТИ

ЖЕНСКИ КАНДИДАТИ