Смештај ученика у дом за школску 2019/20.годину

 

СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА

Право на смештај у дом имају редовни ученици школе чије место пребивалишта није у седишту дома ученика.

Пријем у дом, као и критеријуме за смештај ученика прецизиран је конкурсом.

Погледајте

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

РАНГ ЛИСТЕ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМ УЧЕНИКА У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ:

МУШКИ КАНДИДАТИ

ЖЕНСКИ КАНДИДАТИ

Објављене 20.07.2019. године

Пријем документације за другу расподелу биће обављен у периоду од 26. до 29. августа 2019. године у просторијама Пољопривредне школе, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова.

 

 Обавештење

  1. Коначна ранг листа примљених ученика (прва расподела) биће објављена на огласној табли школе и на овом месту 24.08.2019. године.
  2. Потписивање уговора за ученике првог разреда биће 31.08.2019. године у дому ученика у периоду од 08,00 до 14,00 часова.
  3. Усељење у дом  је 02.09.2019. године у периоду од 10,00 до 14,00 часова.
  4. Потписивање уговора за ученике осталих разреда и усељење  у дом је 02.09.2019. године у периоду од 15,00 до 19,00 часова.

Приликом усељења са собом понети:

  • лекарско уверење не старије од 15 дана,
  • доказ о уплати за септембар 2019. године (ученици првог разреда примерак уплатнице добиће приликом потписивања уговора).

Уговор потписују родитељи или старатељи (старатељи морају доставити доказ о старатељству).

Примерак уплатнице за ученике другог, трећег и четвртог разреда можете погледати овде.