• poseta minista 17.jpg
 • poseta ministra 1.jpg
 • Poseta ministra 19.jpg
 • Poseta_ministra (2).jpg
 • Poseta_ministra (3).jpg
 • Poseta_ministra (4).jpg
 • Poseta_ministra (5).jpg
 • Poseta_ministra (7).jpg
 • Poseta_ministra (9).jpg
 • Poseta_ministra (11a).jpg
 • Poseta_ministra (12).jpg
 • Poseta_ministra 15.jpg

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗАСТУПЉЕНИ У ШКОЛИ

Четворогодишњи образовни профилипрофили

Трогодишњи образовни профилипрофили

Пољопривредни техничар

Произвођач прехрамбених производа

Ветеринарски техничар

Цвећар-вртлар

Прехрамбени техничар

Пекар

Техничар хортикултуре

Месар