• dan_skole2.jpg
  • dan_skole30.jpg
  • dan_skole22019 (1).jpg
  • dan_skole22019 (2).JPG
  • dan_skole22019 (3).JPG
  • dan_skole22019 (4).JPG
  • dan_skole22019 (5).JPG
  • dan_skole22019 (6).JPG
  • dan_skole22019(7).JPG

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗАСТУПЉЕНИ У ШКОЛИ

Четворогодишњи образовни профилипрофили

Трогодишњи образовни профилипрофили

Пољопривредни техничар

Произвођач прехрамбених производа

Ветеринарски техничар

Цвећар-вртлар

Прехрамбени техничар

Пекар

Техничар хортикултуре

Месар