• prijem_prvaka (20).JPG
 • prijem_prvaka (24).JPG
 • prijem_prvaka (25).JPG
 • prijem_prvaka (26).JPG
 • prijem_prvaka (30).JPG
 • prijem_prvaka (36).JPG
 • prijem_prvaka (40).JPG
 • prijem_prvaka (43).JPG
 • prijem_prvaka (51).JPG
 • prijem_prvaka (63).JPG
 • prijem_prvaka (68).JPG
 • prijem_prvaka (71).JPG
 • prijem_prvaka (72).JPG
 • prijem_prvaka (73).JPG
 • prijem_prvaka (74).JPG

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗАСТУПЉЕНИ У ШКОЛИ

Четворогодишњи образовни профилипрофили

Трогодишњи образовни профилипрофили

Пољопривредни техничар

Произвођач прехрамбених производа

Ветеринарски техничар

Цвећар-вртлар

Прехрамбени техничар

Пекар

Техничар хортикултуре

Месар