• poseta minista 17.jpg
 • poseta ministra 1.jpg
 • Poseta ministra 19.jpg
 • Poseta_ministra (2).jpg
 • Poseta_ministra (3).jpg
 • Poseta_ministra (4).jpg
 • Poseta_ministra (5).jpg
 • Poseta_ministra (7).jpg
 • Poseta_ministra (9).jpg
 • Poseta_ministra (11a).jpg
 • Poseta_ministra (12).jpg
 • Poseta_ministra 15.jpg

Образовни профили и број ученика и одељења по профилима

четворогодишњи    

Р.б.

Образовни профил Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији
1 Пољопривредни техничар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
2 Ветеринарски техничар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
3 Прехрамбени техничар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
4 Техничар хортикултуре * 022-05-534/94-03. од 5. 6. 2009.

 

 

трогодишњи

Р.б.

Образовни профил Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији
1

месар

022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
2 пекар 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013.
3 произвођач прехрамбених производа * 022-05-00534/94-03. од 02. 6. 1994.
4 цвећар - вртлар * 022-05-00534/94-03. од 28. 06. 1996.
  оператер у прехрамбеној индустрији 022-05-534/94-03. од 02. 09. 2019
  цвећар - вртлар 022-05-534/94-03. од 02. 09. 2019

*  Нису иновирани (стари) наставни планови и програми

 

 

 

Број редовних ученика  по одељењима и образовним профилима у школској 2019/2020. години Редни број

 

Смена Одељење Образовни профил Мушких Женских Укупно
  I-1 Пољопривредни техничар       
  I-2  Ветеринарски техничар      
  I-3 Прехрамбени техничар       
  I-4  Оператер у прехрамбеној индустрији      
  I-4 Цвећар-вртлар       
  I-5  Пекар      
   I-5 Месар           
  II-2 Ветеринарски техничар       
  III-2  Ветеринарски техничар      
  IV-1 Пољопривредни техничар      
  IV-2 Ветеринарски техничар      
  IV-3 Прехрамбени техничар      
  IV-6 Техничар хортикултуре       
  11 УКУПНО У СМЕНИ 118 126 244
  II-1  Пољопривредни техничар      
  II-3  Прехрамбени техничар      
  II-4  Оператер у прехрамбеној индустрији      
  II-4  Цвећар-вртлар      
  II-5  Пекар      
  II-5  Месар      
  III-1  Пољопривредни техничар      
  III-3  Прехрамбени техничар      
  III-4  Произвођач прехрамбених производа      
  III-4  Цвећар-вртлар      
  III-5  Пекар      
  III-5 Месар      
  УКУПНО У СМЕНИ        
  УКУПНО У ШКОЛИ        

 

Смена    Одељење    Обр.профил    Мушких    Женских    Укупно
Прва смена (преподневна)    I-1    Пољопривредни техничар    19    3    22
    I-2    Ветеринарски техничар    11    19    30
    I-3    Прехрамбени техничар    10    13    23
    I-4    Оператер у прехрамбеној индустрији    2    6    8
    I-4    Цвећар-вртлар    0    9    9
    I-5    Пекар     4    4    8
    I-5    Месар    11    1    12
    II-2    Ветеринарски техничар    12    17    29
    III-2    Ветеринарски техничар    17    12    29
    IV-1    Пољопривредни техничар    11    4    15
    IV-2    Ветеринарски техничар    11    15    26
    IV-3    Прехрамбени техничар    5    11    16
    IV-6    Техничар хортикултуре    5    12    17
    12    Укупно у смени    118    126    244
Друга смена (поподневна)    II-1    Пољопривредни техничар    10    5    15
    II-3    Прехрамбени техничар    3    16    19
    II-4    Оператер у прехрамбеној индустрији    4    5    9
    II-4    Цвећар-вртлар    0    5    5
    II-5    Пекар    5    4    9
    II-5    Месар    7    0    7
    III-1    Пољопривредни техничар    16    8    24
    III-3    Прехрамбени техничар    7    17    24
    II-4    Произвођач прехрамбених техничара    5    8    13
    II-4    Цвећар-вртлар    0    6    6
    III-5    Пекар    4    5    9
    III-5    Месар    9    0    9
    13    Укупно у смени    79    79    149
    25    Укупно у школи    197    205    393 

 

 

 

Образовни профил

(трајање школовања)

Први разредДруги разредТрећи разредЧетврти разредСвегабр.од.бр.уч.бр.од.бр.уч.бр.од.бр.уч.бр.од.бр.уч.бр.од.бр.уч.1

Пољопривредни техничар

(четири године)

1161241151224772

Ветеринарски техничар

(четири године)

12912912912941163

Прехрамбени техничар

(четири године)

1201251171264884

Произвођач прехрамбених производа

(три године)

  0,511    0,5114аОператер у прехрамбеној индустрији0,59      0,595Цвећар вртлар0,560,59    1156

Пекар

(три године)

0,5110,5110,514  1,5367

Пекар

(три године)

0,590,5110,5 10   1,5308

Техничар хортикултуре

(четири године)

000011700117Свега51005120510247718399

 Кликните на назив профила да погледате детаљније информације о профилу као и наставни план и програм

 

 

 
1 16 1 24 1 15 1 22 4 77
1 29 1 29 1 29 1 29 4 116
1 20 1 25 1 17 1 26 4 88
0 0 0,5 11 0 0 0 0 0,5 11
0,5 9 0 0 0 0 0 0 0,5 9
0,5 6 0,5 9 0 0 0 0 1 15
0,5 11 0,5 11 0,5 14 0 0 1,5 36
0,5 9 0,5 11 0,5 10 0 0 1,5 30
0 0 0 0 1 17 0 0 1 17
5 100 5 120 5 102 3 77 18 399