ПЛАН УПИСА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА У I РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ  2018/2019. годину

 У Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић"  у Пожаревцу у школској 2018/2019. години биће места за упис 150 средњошколаца - првака. Ученици могу да конкуришу за 7 образовних профила распоређених у 5 одељења.

 

  БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И ОДЕЉЕЊИМА

ПОСЛЕ ДРУГОГ УПИСНОГ КРУГА -13.07.2018. ГОДИНЕ

Четворогодишњи образовни профили

Р.бр.

Обртазовни профил

Одељење

Планирано

Уписано

Слободно

1.

Пољопривредни техничар

I-1

30

17  13

2.

Ветеринарски техничар

I-2

30

 30 0

3.

Прехрамбени техничар

I-3

30

 21 9

 

Трогодишњи образовни профили

Р.бр.

Обртазовни профил

Одељење

Планирано

Уписано

Слободно

1.

Оператер у прехрамбеној индустрији ***

I-4

15

 10 5

2.

Цвећар-вртлар

I-4

9

4 5

3.

Пекар

I-5

15

 10 5

4.

Месар

I-5

12

 8 4

***  Образовни профил Произвођач прехрамбених производа је реформисан. Урађен је нов наставни план и програм. Нови назив тог реформисаног профила је  Оператер у прехрамбеној индустрији

 

Овде можете погледати комплетан

Информатор за упис у нашу школу за школску 2018/2019. годину

 

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Упис у први разред обављаће се у складу са Конкурсом и Правилником о упису ученика у средњу школу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Документа потребна за упис

  1. Пријава за упис
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  3. Извод из матичне књиге рођених  (може бити старије од 6 месеци)
  4. Лекарско  уверење о испуњавању здравственихених услова 

Здравствени услови за образовне профиле наше школе прецизирани су у Конкурсу.

За детаљније информације везане за упис ученика у први разред средњих школа

погледајте званични сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја