• IMG_0814.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_0816.JPG
 • IMG_0825.JPG
 • IMG_0819.JPG
 • IMG_0828.JPG
 • IMG_0829.JPG
 • IMG_0831.JPG

Образовни профил: Произвођач прехрамбених производа

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Област: Производња и прерада хране

Трајање образовања: три године

Стручњаци овог профила обављају послове у производњи шећера, кекса, брашна, уља. 

У току школовања изучава се велики број технологија (производња безалкохолних пића, какаоа, уља, бомбонских производа, шећера).
Са дипломом производјача прехрамбених производа могу се обављати послови у :

 • фабрици кекса
 • фабрици шећера
 • фабрици бомбона
 • фабрици воћа и поврћа
 • рад у трговини прехрамбених производа.

Наставак школовања:

 • четврти разред за прехрамбеног техничара
 • специјализација за поједине области рада
 • виша технолошка - прехрамбени смер


Завршни испит на крају трогодишњег школовања полаже се по Упуству министра просвете.

 Наставни план

р.б.

Наставни предмети

I

II

III

А. Општеобразовни предмети

1.

Српски језик и књижевност

3

2

2

2.

Страни језик

2

2

2

3.

Устав и права грађана

-

-

1

4.

Историја

3

-

-

5.

Географија

2

-

-

6.

Музичка уметност

1

-

-

7.

Ликовна култура

-

1

-

8.

Физичко и здравствено васпитање

2

2

2

9.

Математика

3

3

2

10.

Рачунарство и информатика

2

-

-

11.

Физика

2

-

-

12.

Хемија

3+4

2

-

13.

Биологија

2

-

-

Б. Стручни предмети

1.

Техничко цртање са машинским елементима

-

2

-

2.

Електротехника

-

2

-

3.

Термодинамика

-

2+1

-

4.

Биохемија

-

2+1

-

5.

Микробиологија

-

-

2+2

6.

Организација производње

-

-

2

7.

Прехрамбена технологија

-

4

4

8.

Машине и апарати

-

-

3+2

9.

Практична настава

4+60

7+60

7+60

В. Изборни предмети

1.

Грађанско васпитање/Верска настава

1

1

1