• diplome (0).JPG
 • diplome (2).JPG
 • diplome (1).JPG
 • diplome (10).JPG
 • diplome (11).JPG
 • diplome (14).JPG
 • diplome (18).JPG
 • diplome (21).JPG
 • diplome (30).JPG
 • diplome (22).JPG
 • diplome (32).JPG
 • diplome (33).JPG
 • diplome (34).JPG
 • diplome (35).JPG
 • diplome (31).JPG
 • diplome (37).JPG
 • diplome (36).JPG
 • diplome (5).JPG
 • diplome (6).JPG
 • diplome (7).JPG
 • diplome (8).JPG
 • diplome (9).JPG
 • diplome (39).JPG

Образовни профил: Оператер у прехрамбеној индустрији

(стари назив: Произвођач прехрамбених производа)

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Област: Производња и прерада хране

Трајање образовања: три године

Стручњаци овог профила обављају послове у производњи шећера, кекса, брашна, уља. 

У току школовања изучава се велики број технологија (производња безалкохолних пића, какаоа, уља, бомбонских производа, шећера).
Са дипломом производјача прехрамбених производа могу се обављати послови у :

 • фабрици кекса
 • фабрици шећера
 • фабрици бомбона
 • фабрици воћа и поврћа
 • рад у трговини прехрамбених производа.

Наставак школовања:

 • четврти разред за прехрамбеног техничара
 • специјализација за поједине области рада
 • виша технолошка - прехрамбени смер


Завршни испит на крају трогодишњег школовања полаже се по Упуству министра просвете.

Нови наставни план: